Back to top

Geschicht

Den 10. November 2008 gouf zwëschent dem "Ministère de la Famille" an den dräi Gemenge Bous, Réimech a Stadbriedemes eng Konventioun ënnerschriwwen, déi ënner anerem d'Finanzéierung vum Jugendhaus zu jeeweils 50 % zwëschent dem Staat an den dräi Gemengen opdeelt. 

Aus der Buvette vun der aler Äispiste ass dunn d'Jugendhaus entstan.

D'Jugendhaus huet de 27.02.2010 offiziell seng Diere fir Jugendlecher zwëschen 12 a 26 Joer opgemaach. 

Mee schonn am Dezember 2009 huet d'Jugendhaus fir d'éischt kéier eng "Disco on ice" op der mobiler Äispist (Place Dr F. Kons, Réimech) am Kader vum Chrëschtmaart, organiséiert an d'Jugend op e klenge Schnuppernomëtteg agelueden.

Op der Sich no engem méi coolen avirun allem méi kuerzen Numm wéi "Centre Régional de Rencontre pour Jeunes des Communes de Remich, Stadtbredimus et Bous" gouf eng kleng Wahl organiséiert. Et koumen eng ganz Rei vu gudde Proposen, mee "Babylonia-Jugendhaus" huet d'Renne gemaach.

Natierlech braucht e coolen Numm och e coolt Design. De Patrick Martins, e Jonke vu Réimech, huet sech dem ugeholl an emol en éischten Babylonia-Schrëftzuch entworf.

Dëse Babylonia-Léiw ass en Entworf vum Kënschtler Guy Hary.

Den 8. Dezember 2010 hu mir den offizielle "Proufsall-Label" vum SNJ iwwerreecht krit (méi Infoen ënnert "Proufsall").

Den 9. Dezember 2011 si mir matt eiser Homepage online gaangen.

Am Hierscht 2013 ass Schengen als véiert Partnergemeng der "Babylonia-Jugendhaus ASBL" bäigetrueden. D'ASBL besteet seit deem aus éierenamtleche Memberen aus de véier Gemengen. D'ASBL huet d'Roll vum Budgetsverwalter an huet sech verflicht, no der Konventioun ze handelen.

Zanter dem Bestoe vum Babylonia Jugendhaus si vill Projete realiséiert ginn, ënner anerem e Fussballturnéier, Disco on Ice, Soirée Millefeuilles e Museks Festival "Babylonia on Fire", Rollin on the River, etc.